hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Vitir Namazı
   
  Hakka Davet
  Vitir Namazı
 

VİTİR NAMAZI

Vitir namazı, İmam-ı Azam Ebu Hanifi'ye göre, aynen bayram namazı gibi vacibtir. Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed ve Şafii mezhebine göre, müekked sünnettir. Vitir namazı, İmam-ı Azam'a göre her müslümana vaciptir. Ancak kişinin, vitrün vücubu için ehil (müslüman, akıllı ve baliğ) olması gerekir. 
  Vitir namazı, üc rekât olup bunların arası selam ile ayrılmamaktadır. Selâmı sonundadır. Aynen akşam namazı gibidir. Hatta bir kimse, vitir namazından birinci teşehhüt oturuşunu unutarak, üçüncü rekâta kalkarsa, hatırladığı zaman geri dönmez. Eğer geri dönerse namazı bozulur. 
  Vikir namazının niyet getirmeden kılınması caiz değildir. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve zammı sure okunur, üçüncü rekâta kalkıldığı zaman istiftah (Subhâneke) duası okunmaz. 
   Rükûya varmadan önce tekbir alınır eller bağlanarak Kunut Duası okunur. 
   
Şafii mezhebine göre, vitir namazının en azı bir rekât, en çoğu ise on bir rekâttır. Bir rekâttan fazla kılanlar için en faziletli olanı, rekâtları selam ile ayırmaktır. Önce iki rekâta niyet edilir ve iki rekât kılınıp selam verilir. Daha sonra, vitirden bir rekâta niyet edilip bir rekât kılınır ve selam verilir.

Vitir Namazının Vakti: Vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, vitir namazının vakti, yatsı namazının kılınmasından sonra başlar. 
   Şafii mezhebine göre, yatsı namazının vakti, aynı zamanda vitir namazının da vaktidir. Fakat yatsı namazı kılınmadan, vitir namazı kılınmaz. 
    Vitir namazının, gece namazlarının en sonuncusu olması, sünnettir. Eğer bir kimse, teheccüd namazı kılıyorsa, vitir namazını teyeccüdü kılıncaya kadar tehir eder. 
Vitir Namazında Kıraat: Vitir namazının her rekâtinde kıraat farzdır. Hanefi mezhebine göre, birinci rekâtta Fâtiha'dan sonra "Al'â" ikinci rekâtta "Kâfirun" üçüncü rekâtta "İhlas" surelerini okumak menduptur. 
   Şafiiler, üçüncü rekâtta İhlas suresine, Felak ve Nas surelerinin ilave edilmesini müstehab görmüşlerdir.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri


 


 
  Bugün 2 ziyaretçi (65 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=