hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Şafii Mezhebine Göre Namazın Sıhhatinin Şartları
   
  Hakka Davet
  Şafii Mezhebine Göre Namazın Sıhhatinin Şartları
 
Şafii Mezhebine Göre Namazın Sıhhatinin Şartları
1- Büyük ve küçük hadesten temiz olmak: Gusletmesi gereken kişinin (cünüp, hayız ve lohusanın) gusletmesi ve abdesti olmayan kimsenin de namaz için abdest almasıdır. 
2- Vücudun, elbisenin ve namaz kılınan yerin mahzurlu necasetten temiz olması.
3- Avret yerinin örtülü olması: Erkekler için avret yeri göbekle diz arasıdır. Sahih olan görüşe göre, göbek ve diz kapağı dâhil değildir. Hür kadınlar için namazda yüz ve eller hariç, bütün vücududur. 
4. Vaktin girdiğini bilmek. (Namaz vakitlerine ait geniş bilgi, ileride gelecektir.)
5- Kıbleye yönelmek. 

Şafii Mezhebine Göre Namazın Rükûnları 
  1. Niyet etmek: Niyetin yeri kalptir. Ayrıca niyetin iftiyah tekbiri ile birlikte olması gerekmektedir. İmam-ı Nevevi, tekbirin baş harfınden son harf olan "ra" kelimesine kadar, niyetin devamının şart olduğunu söylemiştir. Mesela; bir kimse, "Niyet ettim öğle namazını kılmaya, Allahu Ekber niyet ettim." dese namazı batıl olur. Çünkü iftitah tekbirinden sonra söylenen "niyet ettim" sözü, namaza yabancı vir sözdür. Namaz başladıktan sonra yapıldığı için namazı iptal eder. 

Farz namazı kılmak isteyen kimsenin hem namaz kılmaya azmetmesi, hem farz olduğunu söylemesi hem de hangi farzın olduğunu tayin etmesi gerekir.
2- İftitah Tekbiri: İftitah tekbirini getirirken, kendi kendine duyacak şekilde sesini yükseltmek gerekir. 
3- Kıyam: Bunun iki şartı vardır. Birincisi; namaz kılanın ayakta durabilmesi, ikincisi; kılınan namazın farz olmasıdır. Şafii mezhebine göre ise namaz kılan kimsenin, kıyamda omurga kemiklerinin dik olması şarttır. Namaz kılan kimse, kendisini gören bir kişi tarafından, ayakta değildir denilecek şekilde sağa meylederse, kıyamı sahih değildir. Çünkü özürsüz olarak vacib olan bir iş terk edilmiştir. 
4- Fatiha okumak: İster imam, ister me'mum (imama uyan; cemaat) olsun, Besmele ile birlikte Fatiha'nın okunması, herkes için farzdır. Fâtiha'dan sonra, zammı sure okumak ise sünnettir. Namaz kılan kimsenin Fâtiha'yı kendisi duyacak kadar sesini yükseltmesi gerekir. 
5- Rükû: Ayakta namaz kılan için rükunun asgarisi, ellerin içi dizlere varacak şekilde eğilmektir. Rükunun şartı da eğilirken rükudan başka bir kasdın olmamasıdır. 
6-Rükû'da Tuma'ninet: Yani, eğilmesini kalkmasından ayıran azaların hareketsizliğidir. Fazla eğilme, Tuma'ninetin yerini tutmaz. 
7- İtidal: Yani, rükûdan kalkıp rükûdan önceki kıyam duruşuna gelmektir. İtidalın muteber olabilmesi için onu kasd etmek gerekir. Kunut ve tesbih namazları hariç, itidalin uzatılmaması gerekir. 
8- İtidalde tuma'ninet yapmak. 
9- Her rekâtta iki kere secde etmek: Secdenin yedi uzuv üzerine yapılması şarttır. Bu uzuvlar şunlardır; alın, iki diz, iki avucun içi ve ayak parmaklarının üçten üç kısımlarıdır. 
10- Secdede Tuma'ninet yapmak.
11-İki secde arasında oturmak: Bu oturuşun muteber olabilmesi için onunla başka bir şey kasd etmemek lazımdır. İki secde arasındaki oturuş, kısa rükun olduğu için fazla uzatılmaması gerekir. 
12- İki secde arasındaki son oturuşta tuma'ninet yapmak.
13- Selamdan önceki oturuş.
14- Son teşehhüdü okumak.
15- Son teşehhüdden sonra, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi beselleme salat ve selam getirmek. 
16- Birinci selamı vermek: Sağ tarafa selam verilirken sağ yanak, sol tarafa selam verilirken son yanak, arkadak görünecek şekilde selam verilir. Ayrıca her iki selamda da kıbleye yönelik iken selama başlanıır ve tam döndüğünde bitirilir. Me'munun, İmam selamı bitirdikten sonra selam vermesi sünnettir. 
17- Rükunların tertibine riayet etmek: Yani, yukarıda sayılan rükunların sıra ile yapılmasıdır.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri


 

 
  Bugün 25 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=