hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Namazı Bozan Şeyler
   
  Hakka Davet
  Namazı Bozan Şeyler
 

Namazı Bozan Şeyler

Hanefi mezhebine göre, şu durumlarda namaz bozulur:
1- Namazda konuşmak: Her ne surette olursa olsun bilerek, bilmeyerek, yanılarak, unutarak vs. namazda, namazla ilgili olmayan, en az iki harf dünya sözü konuşmak, birisine selam vermek veya verilen selamı almak, aksıran kimseye: "Yerhamukallah" demek, namaz kılarken işitilen kötü bir habere "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" ifadesiyle cevap vermek namazı bozar.
2- Ağrı yüzünden yüksek sesle ağlamak: Bir kimse başına gelen bir musibetten dolayı yüksek sesle ağlarsa, "Ah!", "Of!" gibi sesler çıkararak inlerse, namazı bozulur. Fakat Allah korkusundan dolayı veya cennet ve cehennemi hatırlama sonucu ağlamak ve kendine hâkim olamayacak durumdaki hastanın inlemesi namazı bozmaz. 
3- Özürsüz olarak öksürmek: Özürsüz olarak iki harfi belli edecek şekilde öksürmekle namaz batıl olur. Eğer bu öksürük kendiliğinden, tabii bir şekilde meydana gelmişse namaz bozulmaz. 
    Sesini güzelleştirmek veya imamın yanlışını düzeltmek gibi geçerli bir maksada dayalı olursa veya kendinin namazda olduğunu bildirmek için yapılırsa, sahih olan görüşe göre namaz bozulmaz. 
4- Namaz kılarken mushaftan okumak: İmam-ı Azam'a göre namaz kılarken mushaftan okumak, namazı ifsad eder. Çünkü mushafı taşımak, ona bakmak ve yapraklarını çevirmek amel-i kesirdir. Fakat Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz, sadece mekruh olur. 
5- Namazda yemek içmek: Bilerek veya unutularak, yenilen şey ister az olsun siter çok olsun, namazı batıl olur. Ancak nama kılan kişinin dişleri arasında nohut tanesinden küçük yiyecek maddeleri kalsa ve bunları yutsa namazı bozulmaz. Dişler arasında kalan bu gibi yemek artıklarını çok çiğnemek de namazı bozar. Çok çiğnemenin ölçüsü, peşpeşe üç defa çiğnemektir. Bir kimsenin ağzında erimiş bulunan şeker veya helvayı yutması da namazı bozan hallerdendir. 
6- Çok iş görmek (Amel-i Kesir): Namazda namaza ait olmayan bir işi yapmak. Buna "amel-i kesir" denir ki anlamı, "çok iş" demektir. Namazın bozulmasına sebep olan bu "çok iş"in belirlenmesindeki ölçü şudur: Namaz kılan bir kimse namazla ilgili olmayan bir işle uğraşırken, onun namaza durduğunu bilmeyen ve bu halde gören bir insan şüphe etmeden, "Bu adan namazda değil, çünkü namaz kılan, bu kadar işle uğraşmaz" derse, dışarıdan bakan insanı bu kanaate vardıran işlere "amel-i kesir; çok iş" denir.
    Namaz kılan kimse, namazda olup olmadığında şüphe edilecek bir işle uğraşırsa buna da "amel-i kalil" denir ki "az iş" demektir. Bu ise namazı bozmaz, fakat mekruhtur. Bir kimse namazda iken vücudunu bir kere arka arkaya iki kere veya değişik rekâtlarda birer, ikişer kere kaşısa, namazı bozulmaz. Fakat bir rekâtta birbiri ardınca üç defa kaşısa, bozulur.
7- Kıbleye sırt çevirmek: Özürsüz olarak kıbleye sırt çevirmek namazı bozan hallerdendir. Sadece göğsü bile olsa yönünü kıbleden sağa veya sola çevirmek namazı bozar. Hatta başka bir kimse zorla onu başka tarafa yönlendirirse ve beklemeden yönünü tekrar kıbleye çevirse bile namazı bozulur. 
8- Avret yerini bilerek açmak: Namaz kılarken, bilerek avret yerini açmak veya avret yerinin kendi kendine rüzgâr ve benzeri sebeplerle açılması ve açılma anından itibaren bir rükun eda edecek kadar zamanın geçmesi ile namaz bozulur. Avret yerine, uzuvlarından dörtte birinin açılması halide de namaz bozulur.
9- Büyük veya küçük abdestsizliğin ortaya çıkması.
10- Namazda gülmek: Namazda yanındakinin duyabileceği şekilde kahkaha ile gülmek, hem namazı hem abdesti bozar. Namaz dışındaki kahkaha ise namazı bozmaz. Namazda kahkahasız, kendisinin duyabileceği şekilde gülmek, yalnız namazı bozar. Gülümsemek ise ne namazı ne de abdesti bozar. 
11- Namaz kılarken mürted olmak, bayılmak ve delirmek: Mürted olmak, -Allah muhafaza" herhangi bir iş veya söz sebebiyle İslam ile ilgisini kesmek demektir. Namaz kılarken mürted olmak, bayılmak ve delirmek gibi haller olursa namaz bozulur. 
12- Okuyuşta hata yapmak: Manayı değiştiren her yanlış okuyuş, yine benzeri Kur'an da bulunmayan her okuyuş sebebiyle namaz batıl olur. "Hazel-Gurab" yerine "Hazel-Gubar" yani, "Bu karga" ifadesi yerine "Bu toz" manasına gelen benzer bir kelime kullanmak gibi.
  İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre, benzeri Kur'an'da bulunduğu halde, manası asıl kelimenin manasından uzak olan, fakat fahiş bir şekilde manayı bozmayan ifadelerle de namaz batıl olur. Ebu Yusuf'a göre, böyle bir okuyuşla namaz batıl olmaz. 
   Eğer yanlışın Kur'an'da benzeri bulunmaz ve okuyuşla mana da bozulmazsa mesela, "kevvamin" yerine "keyyamin" kelimesi okunusa, önceki meselenin aksine, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre namaz batıl olmaz. Fakat Ebu Yusuf'a göre batıl olur.
13- Bilerek bir rüknu imamdan önce yapmak: Bir kimse bilerek imamdan önce rükuya varır yahut imamdan önce rükûdan kalkarsa onun namazı bozulur. Eğer bu hareketi yanılarak yaparsa geri dönerek imama uyar. Böyle bir kimsenin namazı batıl olmaz. 
14- Teyemmümle namaz kılan kişinin suyu görmesi: Teyemmümle namaz kılan kişi, kullanmaya gücü yettiği halde, namaz kılarken suyu görürse, namazı bozulur. Ancak son oturuşta, teşehhüd miktarı kadar oturmadan önce suyu görürse bozulur. Eğer teşehhüd miktarı oturduktan sonra görmüşse namazı bozulmaz. Çünkü namaz artık tamamlanmıştır. Bundan sonra suyu görmenin, namazın ve abdestin sıhhati üzerinde bir tesiri yoktur. 
15- Namaz içinde mesh müddetinin bitmesi: Aynı şekilde ayaktan mestin çıkması veya çıkarılması da namazı bozar. 

Şafii mezhebine göre, şu durumlarda namaz bozulur: 
 1. Küçük veya büyük hadesin arız olması.
 2. Namazda mani olacak kadar yaş yahut kuru bir necaset, namaz kılanın elbisesine veya bedenine dokunup hemen izale edilmemesi.
 3. Anında kapatılsa bile avret yerini bilerek açmak veya bilmeyerek avret yeri açılıp hemen kapatmamak. Şayet bilmeyerek açılıp hemen kapatılırsa namazı bozulmaz.
 4. Kur'an, zikir ve dua dışında mana ifade etmezse dahi, kasden iki harf veya manası olan bir harf söylemek. Dil sürçmesi, unutma veya âlimlerden uzak bir bölgede yaşıyor veya yeni müslüman olmuş olma gibi mazeretten dolayı namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeme durumlarında az konuşma -ki bu altı veya daha az harftir- zarar vermez.
 5. İster yanılarak ister bilerek olsun, çok iş görmekle namaz batıl olur. Fakat az iş görmekle namaz batıl olmaz. Görülen işin çokluğu ise örf ile bilinir. Mesela, peşpeşe üç adım atmak çok iştir.
 6. Sadece göğsü ile bile olsa yüzünü kıbleden sağa veya sola çevirmek namazı bozar. Hatta başka bir kimse zorla onu başka tarafa yönlendirirse ve beklemeden yönünü tekrar kıbleye çevirse bile namazı bozulur.
 7. Namazda az biri yiyecek maddesini yemekle namaz batıl olur. Fakat unutarak ve haram olduğunu bilmeden az yemek yemekle namaz batıl olmaz. En sahih görüşe göre, unutarak yahut haram olduğunu bilmeyerek de olsa çok miktarda yemek yemekle namaz batıl olur. Bir kimse yiyecek maddesini çok çiğnerse, çğnenen yiyeceklerden hiçbir şey gitmese bile namaz batıl olur. En sağlam görüşe göre, ağızda erimiş bulunan şekeri yutmakla da namaz batıl olur.
 8. Sesli olarak gülmek ağlamak, inlemek, esnemek, aksırmak, öksürmek ve üflemek gibi davranışlar bir defa yapılsa bile mecbur kalmaksızın yapıldıkları ve iki harfe vardıkları takdirde namaz bozulur. Ancak kişi mecbur kalır ve bu çıkan seslerin toplamı altı harfi aşmıyorsa namazı bozulmaz. Ancak çok olup ard arda oldukları takdirde namaz bozulur. Yalnız, Fâtiha'yı veya son teşehhüdü okurken, boğazına takılan bir balgam veya benzeri bir sebeple onları okuması engellendiği takdirde, bir mazeret olacağından, çok sayıda harfle sonuçlansa bile namaz bozulmaz.
 9. İrtidat etmek (dinden dönmek) ve deli olmak, namazı bozar.
 10. Mestin vaktinin dolması yahut mestin ayağı örttüğü bir yerin açılması namazı bozar.
 11. Niyeti bozmak namazı bozar. Eğer namazdan çıkmaya azmedilir veya namazdan çıkmayı bir şeye bağlar da o şeyde olursa namaz bozulur. Namazın bununla bozulmasının nedeni şudur; namaz ancak kesin bir niyetle sahih olur. Böyle bir kast ise kesin niyete ters düşer. (Tenviru'l-Kulüb, 208; Muğni'l-Muhtac, 1/194-207) 
Kaynak:  Büyük İslâm İlmihâli
Muelif:  Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri

 

 
  Bugün 9 ziyaretçi (58 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=