hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Tavsiye Edilen Günlük Zikirler
   
  Hakka Davet
  Tavsiye Edilen Günlük Zikirler
 
Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri'nin günlük olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği günlük zikirler şunlardır:  

1-

Estağfurullah

100 Defa

2-

Subhanellahi ve bi hamdihi

100 Defa

3-

Subhanellahi ve’l hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber

100 Defa

4-

La ilahe illallahu vahdehu la şerÎkeleh, lehu’l mulkû ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kûlli şey’in kadir

100 Defa

5-

Lâ havle velâ guvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azim

100 Defa

6-

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed

100 Defa

7-

Lâilâhe illâ ente subhaneke innî kûntu minez zalimin

100 Defa

8-

Allahumme Rabbenâ âtina fi’d-dunya haseneten ve fi’l ahirati haseneten ve ginâ azâbe’n-nar

100 Defa

9-

Fatiha-i Şerif (İsterse Okusun)

100 Defa

10-

İhlas-ı Şerif (İsterse Okusun)

100 Defa

 

Zikirlerin Faziletleri:

1-      Ebu Hureyre (r.a) Resulullah(s.a.v)’ı şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: “Vallahi, ben günde yüz defadan fazla, beni bağışlamasını diler, tevbe ederim.” (Buhâri, Daavât, 3. Ayrıca bak. Tirmizî, Tefsir-u Sûre, 47; İbni Mâce, 57)

2-      Cündüb oğlu Semure(r.a)’dan rivayetle Resulullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah’a sözlerin en sevimlisi dörttür. Bunlar; ‘subhanellahi, velhamdulillahi ve lâ ilahe illallâhu vallâhu ekber’ sözleridir. Hangisi işle başlarsan başla, senin için bir sakıncası yoktur.” (Müslim; İbn Mace; Tirmizi; Nesai)

3-      Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayetle Resulullah şöyle buyurmuştur: “Kim günde yüz defa ‘subhanellahi be bihamdihi’ derse günahları denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır.” (Müslim; Tirmizi)

4-      Ebu Eyyub (r.a)’dan rivayetle Resulullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur:” Kim, on defa ‘lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’ (Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur ve O’nun her şeye gücü yeter.) Derse İsmail Peygamber’in neslinden dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır.” (Buhari; Müslim; Tirmizi; Nesai)

5-      Ebu Musa (r.a) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kendisine: “Lâ havle vela guvvete illâ billah” (Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır) de. Çünkü o, cennet hazinelerinden bir hazinedir.” Buyurduğunu rivayet ettir. (Buhari; Müslim; Tirmizi; Nesai)

6-      Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. (Taberânî)

7-      Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ben bir söz biliyorum. Onu söyleyen bir dertliden muhakkak sıkıntısı açılır gider. Bu da kardeşim Yunus’un duasıdır: “La ilahe illâ ente Subhaneke innî  kuntu mine’z-zalimîn” (Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Ben, nefsime zulmedenlerden oldum.” (Nesai, Tirmizi, Hakim, İbn Sünni)

8-      Buhari’den rivayet oluyor: “Peygamber (s.a.v)’in en çok yaptığı dua “Rabbenâ âtinâ fiddunyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve gına azâbe’nnar.” Duasıdır. (Buhari)

 zikirler, günlük zikirler, tavsiye edilen günlük zikirler, günlük zikirler ve faziletleri, 


Tavsiye Edilen Günlük Zikirler

Tavsiye Edilen Günlük Zikirlergünlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı sayfadır. Günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler sayfasında, asrımızın büyük İslâm âlimlerinden olan Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri’nin devamlı olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletlerinden istifade edebilirsiniz. Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’de yer an günlük zikirler ve faziletleri, hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler, okunması kolay ve fazla zaman almayan zikirlerdir.

Boş zamanlarımız bize verilen en değerli nimetlerdendir. Bu boş zamanlarımızı gafletle geçirmek yerine, Allah-u Zülcelâl’in zikriyle doldurmak çok daha doğru olacaktır. Biz de, “Boş zamanlarımda hangi zikirleri yapabilirim?” sorusuna cevap olarak, günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler sayfasını hazırladık. Sizler de, Tavsiye Edilen Günlük Zikirler de yer alan günlük zikirler ve faziletlerinden istifade edebilir, boş zamanlarınızı zikirle geçirebilirsiniz.

İnsan, Allah-u Zülcelâl’e kulluk ve ibadet etmek için yaratılmıştır. Nitekim Allah-u Zülcelâl, ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ben insanları ve cinleri, yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât; 56) Bu ibadet de ancak, zikirle mümkündür. Zikir, en büyük ibadettir. Hatta Allah-u Zülcelâl’in bize emrettiği (namaz, oruç, zekât, hac gibi) ibadetlerin amacı da Allah-u Zülcelâl’i anmak ve zikretmektir. Nitekim Allah-u Zülcelâl, bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Allah’ı sürekli anmak ve gündemde tutmak, şüphesiz en büyük ibadettir.” (Ankebut; 45) Bizler de günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’den ne kadar istifade etmeye çalışırsak, bu ibadeti yerine getirebileceğiz.

Dünya, ahiretin tarlasıdır. Bu tarlanın ekinlerini alacağımız yer ise, ahirettir. Bu nedenle bu tarlamıza gaflet tohumları yerine, günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’den ne kadar istifade etmeye çalışarak, bu tarlayı Allah-u Zülcelâl’in zikriyle doldurmalıyız. Nitekim ölüm bize şah damarımızdan daha yakındır. Her gün cenazeler kalkmakta ve salalar okunmaktadır.  Bizler de ölüme en iyi şekilde hazırlanabilmek için, Allah-u Zülcelâl’in zikrinden gafil kalmamalı, günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’den mümkün olduğunca istifade etmeye çalışmalıyız.

Yılan nasıl bir insanı öldürmek için zehrini kullanırsa, aynı şekilde nefis ve şeytan da insanın kalbini öldürmek için gaflet zehrini kullanır. Bu gaflet zehrinin tek panzehiri ise, Allah-u Zülcelâl’i zikretmektir. Bizler de, günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’den istifade ederek, kalbimizi bu gaflet zehrinden de korumuş oluruz.

Günlük zikirler ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler, okunması kolay ve fazla zaman almayan zikirlerdir. Tavsiye Edilen Günlük Zikirler sayfasında yer alan günlük zikirler ve faziletlerini, asrımızın büyük İslâm alimlerinden olan Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri devamlı yapmakta ve yapılmasını da önemle tavsiye etmektedir.

Gelin, bu boş zamanlarımızı gafletle değil, Allah-u Zülcelâl’in zikriyle dolduralım. Dünyanın sadece bir imtihan yeri olduğunu unutmayalım. Onun için de günlük zikir ve faziletlerinin yer aldığı Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’den olabildiğince istifade etmeye çalışalım.

Eğer biz zikre sarılır, onu hiç bırakmazsak, zikir de bizi dünya ve ahirette kurtarana kadar bırakmayacaktır inşaAllah. Yeter ki biz zikri bırakmayalım. Tavsiye Edilen Günlük Zikirler’de yer alan günlük zikirler ve faziletlerinden olabildiğince istifade etmeye çalışalım. Göreceksiniz, o zaman hem dünyada hem de ahirette kurtuluşumuzu temin edeceğiz!

Allah-u Zülcelâl, Tavsiye Edilen Günlük Zikirler sayfasında yer alan günlük zikirler ve faziletlerinden istifade edebilmeyi ve bu ömrü zikirle geçirebilmeyi hepimize nasip eylesin. (Amin) 
Tavsiye Edilen Zikir Tavsiye Edilen Zikir Tavsiye Edilen Zikir Tavsiye Edilen Zikir Günlük Zikirler
 
  Bugün 3 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=