hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Gusül
   
  Hakka Davet
  Gusül
 

GUSÜL 

Gusül; bütün bedenin yıkanması, yani boy abdesti almaktır. Buna büyük temizlik tenir. Böyle bir temizliği gerektiren hal; cünüplük, kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. 

Guslü Gerektiren Haller

  1. İttifakla, şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle yerinden atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden ayrılıp şehvet kesildikten sonra dışarıyaatılan meniden dolayı da İmam-ı Azam, İmam Muhammed ve İmam Şafii'ye göre gusletmek gerekir. Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez. 
Rüyada şehvetle ayrılan meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sakinleştikten sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve şiddetli soğukta bulunanlar için Ebu Yusuf'un görüşünü seçmekte ruhsat vardır. 

       2. Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, bakmak ve dokunmak suretiyle, şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. 
 3. Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, cinsel ilişki halinde, sünnet yerinin veya bir kısmının dahi kadının tenasül uzvuna girmesi ile meni gelmese dahi, büluğ çağına girmiş (Şafii mezhebine göre buluğ çağına ermeyen çocuk ve deli de dahil) erkek ve kadının gusletmeleri gerekir.
4. Ebu Yusuf'a göre, uykudan uyanan kimse yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır. Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmadığında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığun mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, yatmadan önce zekeri dik vaziyette olduğu halde ise gusletmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şüpheye kapılıyorsa, gusül yapması gerekir. İhtiyata uygun olan bu olduğundan fetva da buna göredir.

Şafii mezhebine göre, ihtilam olduğunu hatırlamayan kişi, çamaşırında gördüğü yaşlığın meni olduğuna kesin kanaat getirirse gusletmesi farzdır. Yaşlılığın mezi, vedi, veya idrar olduğu belli ise de gusletmesi gerekmez. Meni mi, mezi mi olduğu hususunda tereddüt eden kimsenin ihyitaten gusletmesi daha iyidir.

5. Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, sarhoş veya bayılmış olan bir kimse kendine geldiği zaman, üzerinde meni bulacak olsa gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa gerekmez.
6. İttifakla hayız ve nifaz kanı kesilen kadının gusletmesi gerekir.
7. Hanefi mezhebine göre, şehvet olmaksızın; dayak atılmaktan, ağır bir yük kaldırmaktan ve yüksek bir yerden düşmekten dolayu meni gelirse gusül gerekmez. Fakat Şafii mezhebine göre, bu gibi durumlarda da gusül gerekir.
8. Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, parmağın kadının fecrine ve dübürüne girmesiyle gusül gerekmez. Ancak parmağı fecre sokarak tatmin olma kastedilirse gusül vâcib olur.

Daha önce de geçtiği gibi, mezi ve vedinin çıkması halinde, gusletmek gerekmez. Mezi; şehvet anında üreme organından çıkan ince bir sıvıdır. Vedi; idrardan önce ve sonra ya da ağır bir şey kaldırılınca çıkan beyaz, bulanık bir sıvıdır. (Durrü'l-Muhtar, 1/148-156; Fethu'l-Kadir, 1/41-44; Muğni'l-Muhtac, 1/68)    

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri


 


 
  Bugün 2 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=