hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Namazın Mekruhları
   
  Hakka Davet
  Namazın Mekruhları
 
Namazın Mekruhları

Hanefi mezhebine göre, namazın mekruhları:

 1. Namazın vaciplerinden birini kasden terk etmek: Mesela, gizli okunan namazlarda açıktan okumak, açıktan okunan namazlarda gizli okumak. Bic vacibi terk ederek kılınan namaz sahihtir. Fakat yeniden kılınması da vaciptir. 
 2. Rükuya giderken ve rükûdan kalkarken elleri kaldırmak mekruhtur. Sahih olan görüşe göre, böyle yapılırsa namaz fasid olmaz. 
 3. Namazın sünnetlerinden birini bilerek terk etmek: Subhâneke duasını terk etmek veya rükû ve secdelerdeki tesbihleri terk etmek veya tekbir ve tahmidleri terk etmek mekruhtur. 
 4. İkinci rekâtta, birinci rekâta göre daha uzun okumak.
 5. Kur'an-ı Kerim'in tetbirinin tersine kıraat yapılması; mesela, birinci rekâtta İhlas suresini, ikinci rekâtta Leheb veya Kâfirun suresini okumak gibi.
 6. Namaz kılarken kişinin eli ile elbise, beden veya sakalları ile oynaması, elini ağzına koyması veya gerek olmaksızın burun deliklerini kapaması. 
 7. Elbiseyi rükû ve secdeye giderken toplamak, yukarıya doğru kaldırmak mekruhtur.
 8. Parmakları çıtlatmak, parmakları birbirine geçirmek ve elleri böğürler üzerine koymak. 
 9. Gözleri namaz esnasında kapamak mekruhtur. Ancak, kendisini meşgul edecek şekilde bir şeye takılırsa o takdirda huşuyu sağlamak için kapatılabilir. 
 10. Namaz kılan kimsenin namazda sadece boynu ile yani, yüzünün tamamı veya bir kısmıyla ve gözüyle sağa sola dönmesi tenzihen mekruhtur. Mutemed görüşe göre, göğsün kıbleden çevrilmesi ile namaz fasid olur. Fakat bir kimse eğer göz ucu ile boynunu çevirmeden sağa sola bakarsa bu mekruh değildir. 
 11. Gözün göğe doğru kaldırılması mekruhtur. 
 12. Tek ayak üzerinde durmak veya ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak mekruhtur. 
 13. Küçük veya büyük abdest sıkışık olduğu halde namaz kılmak mekruhtur. 
 14. Sütre edinmeyi terk etmek mekruhtur. Namaz kılan kimse, eğer açık arazıde veya büyük bir mescidde namaz kılıyorsa, sahih olan görüşe göre, ayaklarını koyduğu yerle, alnını secdeye koyduğu bölümün arasında kalan yerden geçmek haramdır. Fakat bir evde veya kenarları kırkar arşın olan küçük bir mescidde namaz kılıyorsa, eğer seccade veya önünde başka bir surette ayaklarını koyduğu yerle kıble tarafındaki duvarın arasından geçmek haramdır. Ama seccade üzerinde ise veya önünde bir sütre varsa bunların önünden geçmekte bir sakınca yoktur. Ancak büyük mescidlerde (kırk metre kareden büyük) veya açık arazide, sadece secde edilen yerden geçmek haramdır. (Durrü'l-Muhtar, I, 200) Şafii mezhebinde ise namaz kılan kimse ile sütre yapmış olduğu şeyin arasında üç arşın (üç metre) ve daha az mesafeden geçmek haramdır. (Muğni'l-Muhtac, I, 200)
 15. Namazda esnemek mekruhtur. Eğer esneme durumu insanda ağır basarsa imkânlar ölçüsünde bunu yenmelidir. 
 16. El veya baş ile verilmiş bir selamı almak mekruhtur. 
 17. Saftan ayrı durmak, doldurmak imkânı varken, saf arasında açık yer bırakmak mekruhtur. 
 18. Kolları dirseklere kadar sıvamak mekruhtur. Dirsekten daha aşağuya sıvamak mekruh değildir. (Burada sıvamaktan kasıt; kolları açmak ve teni göstermektir. Bu durum, erkekler için geçerlidir.)
 19. Makadı yere koyup dizleri dikerk oturmak yoktur. Namazda özrü yok iken bağdaş kurarak oturmak, mekruhtur. 
 20. Yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi, erkeklerin secde ederken kollarını yere döşemeleri mekruhtur. 
 21. Ev veya iş elbisesi ile namaz kılmak; eğer başka elbise varsa tenzihen mekruhtur. Yoksa mekruh değildir. 
 22. Üzerinde insan veya hayvan resimleri olan bir elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Dikili bir bste doğru; başın üst tarafında veya önünde veya gizasında veya sağında veya solunda bulunan bir resme doğru namaz kılmak mekruhtur. Ayrıca, resim üzerine secde etmek de mekruhtur. Eğer bu resim, ayakların altında olursa mekruh değildir. 
 23. İmamın mihrabın içinde, mihraba gömülerek namaz kılması mekruhtur.
 24. Farz veya nafile olsun namazlarda; ayet, sure ve tesbihleri el ile saymak mekruhtur. 
 25. Sarığın kıvrımı üzerüne secde etmek mekruhtur: İticar; yani sarığı sadece başın etrafına sarıp ortasını açık bırakmak da mekruhtur.
 26. Ynmakta olan bir ateşe doğru namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bı şekilde namaz kılmak, ateşe tapan mecusilere benzemektir. 
 27. Elbise veya rida'nın giyilmeksizin omuzlar üzerine atılması mekruhtur. 
 28. Erkeklerin başı açık olarak namaz kılmaları mekruhtur. Çünkü başı açık olarak namaz kılmak, namaza ehemmiyet vermediğini göster,r fakat tesellül (kendini Allah'a karşı aciz gösterme) ve huşu maksadıyla başı açık bırakmak mekruh değildir. (Durrü'l-Muhtar, 1/593-613; Fethu'l-Kadir, 1/290-297)
Şafii mezhebine göre, namazın mekruhları: 
1- Namazın sünnetlerinden birini terketmek mekruhtur.
2- Kur'an-ı Kerim'in tertibinin tersine kıraat yapılması; mesela birinci rekâtta İhlas suresini, ikinci rekâtta Leheb ve Kafirun suresini okumak gibi.
3- Namaz kılarken kişinin eli ile elbise, beden veya sakallarıyla oynaması, elini ağzına koyması veya gerek olmaksızın burun deliklerini kapaması.
4- Parmakları birbirine geçirmek ve elleri böğür üzerine koymak.
5- Gözleri namaz esnasında kapamak mekruhtur. Ancak, kendisini meşgul edecek şekilde bir şeye takılırsa o takdirde huşuyu sağlamak için kapatılabilir.
6- İhtiyaç dışında yüzü sağa sola çevirmek mekruhtur. Ancak ihtiyaç halinde mekruh değildir. Eğer kişi namazda iken göğsünü kıbleden çevirirse namaz batıl olur.
7- Gözün göğe doğru kaldırılması mekruhtur.
8- Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak mekruhtur.
9- Namaz kılarken bir duvara veya ayakta duran kimsenin herhangi bir şeye yaslanarak namaz kılması mekruhtur. Bunun ölçüsü de eğer yaslanılan şey, alınacak olursa kişi düşecek vaziyette olmalıdır. Ancak bir ihtiyaç sebebiyle olursa mekruh değildir.
10- Gizli okunacak yerlerde açıktaın okumak, açıktan okunacak yerlerde gizli okumak mekruhtur.
11- İstirahat oturuşunda iki secde arasındaki oturuştan fazla oturmak mekruhtur.
12- Kolları sıvamak mekruhtur.
13- Makadı yere koyup dizleri dikerek oturmak mekruhtur. Namazda özür yokken bağdaş kurarak oturmak mekruhtur.
14- Yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi, erkeklerin secde ederken kollarını yere döşemeleri mekruhtur.
15- Ev veya iş elbisesi ile namaz kılmak; eğer başka elbise varsa mekruhtur. Yoksa mekruh değildir. 
16- Üzerinde insan veya hayvan resimleri olan bir elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Dikili bir büste doğru; başın üst tarafında, önünde, hizasında, sağında veya solunda bulunan bir resme doğru namaz kılmak mekruhtur. Ayrıca resim üzerine secde etmek de mekruhtur.
17- Elbise veya rida'nın giyilmeksizin omuzlar üzerine atılması mekruhtur. 
18- Geniş vakitte, küçük veya büyük abdest sıkışık olması mekruhtur. 
19- Sütre edinmeyi terk etmek mekruhtur. Namaz kılan kimse ile sütre yapmış olduğu şeyin arasında üç arşın (Arşın; orta parmağın ucundan omuza kadar olan uzunluktur.) ve daha az mesafeden geçmek haramdırç (Muğni'l-Muhtac, 1/200-203)Kaynak: Büyük İslam İlmihâli
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri
 
  Bugün 2 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=