hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Namazın Sünnetleri
   
  Hakka Davet
  Namazın Sünnetleri
 

NAMAZIN SÜNNETLERİ

Hanefi mezhebine göre, namazın sünnetleri: 
 1. Beş vakit namazda ezan ve kamet getirmek: Kadınlar için ezan ve kamet sünnet değildir.
 2. Elleri iftitah tekbiri için kaldırmak: Tekbir alırken, el ve parmak içleri kıbleye yönelik olarak, erkekler baş parmaklarını kulak yumuşağına değdirirler. Kadınlar ise sadece göğüs seviyesine kadar kaldırırlar. 
 3. İmama uyanın tekbirinin, İmamın tekbirinin hemen arkasından söylenmesi. 
 4. Sağ eli sol el üzerine koymak: Erkekler için; sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde, sağ elin küçük ve baş parmakları ile sol el bileğini kavrayacak ve sağ elin diğer üç parmağı sol elin üzerinde rahat olacak biçimde tutup göbek altına bağlanmasıdır. Kadınlar için ise sağ eli sol elin üzerine rahatça koyup göğüsleri üzerinde tutarlar. 
 5. İstiftah duası okumak: İftitah tekbirinden sonra Subhâneke duasını okumak sünnettir.  
 6. Birinci rekâtta Fâtiha'dan önce gizlice Eûzu Besmele çekmek ve diğer rekâtlarda da Fâtiha'dan önce gizli olarak Besmele çekmek ve Fâtiha'dan sonra gizlice "Âmin" demek. 
 7. Mukim olankar için, zamm-ı sureyi sabah ve öğle namazlarında uzun, ikindi ve yatsı namazlarında orta, akşam namazında ise kısa okumak. 
 8. Namaz rekâtlarında kıraatı, Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayet dizilişine uygun bir sırada okumak; mesela, ikinci rekâtta okunacak ayet veya surenin, birinci rekâtta okunan ayet veya sureden olması sünnettir. 
 9. Kıyamda dururken, ayak arasını en az dört parmak açık bulundurmak.
 10. Üç veya dört rekatli namazlarda ilk iki rekâttan sonraki rekâtlarda Fâtiha okumak. 
 11. Rükû'ya eğilirken "Allâhu Ekber" demek.
 12. Rükû'da üç defa "Subhâne Rabbiye'l-Azîm" demek. 
 13. Rükû halinde iken, el içleri ile diz kapaklarını tutmak ve parmakları açık bırakmamak. Kadınlar ise ellerini dizlerinin üzerine koyarlar ve parmaklarını açmazlar. 
 14. Rükû'da dizleri ve dirsekleri bükmemek.
 15. Rükû'dan kalkılırken "Semi'allâhu limen hamideh" demek.
 16. Rükû'dan kalktıktan sonra ayakta iken; "Rabbenâ leke'l-hamd" demek.
 17. Secdeye inerken ve secdeden kalkarken "Allâh-u Ekber" demek.
 18. Secdede üç defa "Subhâne Rabbiye'l-A'lâ" demek. 
 19. Secde halinde el içlerini yere yapıştırmak ve parmak aralarını da normal kapalı tutmak. 
 20. Secde halinde iken elleri, alın ve çene arasında tutmak. 
 21. Secdeden diğer rekâta kalkarken; önce alnı, sonra elleri, sonra da dizleri kaldırmak. 
 22. Kade'ye geçerken, sol ayağı yere yayıp üzerine oturmak ve sağ ayağın parmak uçları kıbleye gelecek biçimde sağ ayağı dikmek. Kadınkar ise kaynakları üzerine oturup ayaklarını sağ tarafa yatı olarak çıkarmaları sünnettir.
 23. Son tahiyyatta, teşehhüdden sonra "Salli ve Bârik" dualarını okumak. 
 24. Tahiyyatta teşehhüd okunurken "Lâ ilahe" sözüne ulaşıldığı zaman, şahadet parmağını yukarı kaldırmak ve "İllellah" sözü okunurken parmağı indirmek. 
 25. Salavattan sonra Kur'an-ı Kerim veya hadis-i şeriflerden alınmış bir duayı okumak. (Rabbenâ Atinâ gibi.(
 26. Selam verirken başı önce sağa, sonra sola çevirmek.
 27. İmam selam verirken, sağ tarafa verilen selamı yüksek tutup sol tarafa verilen selam sesini de biraz alçaltmak.
 28. İmama sonradan yetişip selamdan sonra namaza devam edecek kimselerin, ikinci selamı bekleyip onran sonra namaza kalkmaları da sünnettir. 
Şafii mezhebine göre, namazın sünnetleri: 
İki türlüdür. Biri Eb'ad Sünnetleri'dir ki; bilerek ya da bilmeyerek terk edildiği takdirde, sehiv secdesi ile telafi edilir. İmam-ı Rafii ve İmam-ı Nevevi'nin dediklerine göre bu sünnetler altıdır:
 1. Kunut
 2. Kunut için ayakta durmak.
 3. Üç veya dört terkatlı namazların ilk iki rekâtından sonra teşehhüd okumak.
 4. Teşehhüd için oturmak.
 5. Teşehhüdden sonra Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi veselleme salavat getirmek.
 6. Son teşehhüdden sonra, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellemin aline de salavat getirmektir.
Şafii mezhebine göre, sehiv secdesi ile telafi edilemeyen bir de Hey'et Sünnetleri vardır. Bunların bir kısmı şunlardır:
 1. İftitah tekbiri alırken, rükû'a giderken, rükû'dan ve ilk teşehhüdden kalkarken elleri açık olarak baş parmağı kulak yumuşağının hizasına gelecek şekilde kaldırmak.
 2. İlk tekbirden sonra namazın başında gizli olarak veccehtü duasını okumak. 
 3. Her rekâtta Eûzu çekmek. 
 4. İftitah, euzü ve besmele arasında "Subhânellah" diyecek kadar durmak.
 5. Sağ elin sol el üzerine konulması, göbeğin üstünde ve göğüsün altında tutulması.
 6. Fâtihadan sonra "Âmin" demek. İmam ile me'mumun (imama uyan) aynı anda birlikte söylemeleri de sünnettir. 
 7. Cehri namazlarda, imam Fâtiha'yı okurken, me'mumun sükût etmesi ve kıraatı dinlemesi.
 8. Fâtiha'dan sonra zamm-ı sure okumak; ancak me'mumun cehri namazlarda Fâtiha okuduktan sonra zamm-ı sureyi okumayıp sükût etmesi ve İmamı dinlemesi sünnettir. 
 9. Akşam, yatsı, sabah, cuma ve bayram namazlarında İmamın veya münferiden namaz kılan kimsenin Fâtiha ile zamm-ı sureyi cehren okuması.
 10. Birinci rekâtın zamm-ı suresinin ikinci rekâtın zamm-ı suresinden uzun olması. 
 11. Bir fiilden başka bir fiile intikal ederken tekbir getirmek. Yalnız rükûdan kalkarken "Semi'allâhu limen hamideh" sonra da "Rabbenâ lekel hamd" demek sünnettir.
 12. Birinci ve üçüncü rekâtlarda secdeden sonra biraz oturmak, sonra kalkmak. Buna istirahat oturuşu denir. 
 13. Rükû'da üç defa "Subhâne Rabbiye'l-Azim ve bihamdihi" demek. Secdelerde ise üç defa "Subhâne Rabbiye'l-Â'la ve bihamdihi" demek. 
 14. Rükû'da ellerini diz üzerine koymak ve parmakları kıbleye doğru açmak; bel ile boynunu düz bir hale getirmek. 
 15. Secdeden önce dizlerini, sonra ellerini, sonra alnını ve sonra da burnunu yere koymak; secdeye giderken iki dizin arasını bir karış açık bırakmak. 
 16. Secdede, erkeğin dizlerini karından uzak tutması, kadının da tersine dizlerini karnına yapıştırması. 
 17. Akabinde selam olmayan her oturuşta iftiraş etmek; yani sol ayağı yere yatırıp üstüne oturmak ve sağ ayağı parmakları üzeründe dik tutmak. Akabinde selam bulunan oturuşta ise teverrük etmek; yani sol ayağı sağ ayağın altından çıkarmak ve yanını yere dayayp sağ ayağını parmakların üzerine dikmektir. 
 18. Teşehhüde elleri dizlerin ucuna yakın koymak ve şahadet parmağı hariç sağ elin parmaklarını kapatmak: "İllallah" denildiği zaman şahadet parmağını kaldırmak ve selama kadar böyle bırakmak ve sol elin parmaklarını açık tutmak.
 19. Teşehhüdden sonra me'sur (sünnet veya tavsiye edilen) duaları okumak. 
 20. Sücud ve oturuştan kalkmak istediği zaman, ellerine dayanarak kalkmak.
 21. Namaz kılmak isteyen kimsenin bir duvara veya bir direğe doğru namazı kılması veya namazlık sermeesi veya önünden bir çizgi çekmesi sünnettir. Kaynak: Büyük İslâm İlmihâli
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri 
  Bugün 9 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=