hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Hac ve Umre
   
  Hakka Davet
  Hac ve Umre
 
HAC VE UMRE
"Oraya gitmeye gücü yeten herjesin Kâbe'yi ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır." (Al-i İmran; 97) 
HAC 
Hac; İslâm'ın beş şartından biri olan mali ve bedeni ibadettir. Hac; ibadet maksadıyla, belirli bir vakitte, bir süre Arafat'ta vakfeye durmak, daha sonra Beytullah'ı usulüne göre ziyaret etmekten ibarettir. 

Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "... Oraya gücü yeten gerkesin, Allah için Kâbe'ui ziyaret etmesi gereklidir." (Al-i İmran; 97) 

İbn Ömer radıyallâhu anhudan rivayet edilen bir hadis-i şerfte, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "İslâm, beş rükûn üzerine kurulmuştur: Bunlar kelime-i şahadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir." (Müslim) 

Haccın Zamanı
Bütün âlimlere göre, haccın vakti; Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on günüdür. Nitekim Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; "Hac, bilinen aylardadır." (Bakara; 197)

Zilhiccenin onundan sonraki bölüm, hac ve ihram rükünleri için vakit özelliği taşımadığından, hac süresine dâhil değildir. 

Hacca Acele Gitmek
Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheblerine göre, Hac kimin üzerine farz ise tehirsiz, acele olarak gitmesi vaciptir. 

Şafii mezhebine göre, mali gücü yeten kimsenin üzerine vaciptir. Haccı tehir edebilir, erteleyebilir fakat hacca gitmeye niyetli olması lazımdır. Yine, Şafii mezhebine gmre, hacca niyetle beraber, malın telef olma korkusu ile haccı ertelemek caiz değildir. 

Haccın Farz Oluşunun Şartları
1- Buluğ çağına ermiş olmak.
2- Müslüman olmak
3- Akıllı olmak
4- Hür olmak
5- Kuvvetli olmak

Bu şartlarla beraber, kadınlar için iki şart daha vardır: 
1- Kadının ikamet yeri ile Kâbe'nin mesafesi, seferi mesafesinde veya daha fazla olursa kocasıyla veya başka bir mahremi ile birlikte gitmek. Sefer mesafesi; Hanefi ve Şafii mezheblerine göre 90 km.'dir. 

Şafii mezhebine göre güvenilir, emin, iki kadın veya daha fazla kadınla beraber gidilebilir. Bu durum, sadece farz olan hac için geçerlidir. Nafile olan bir hacca mahremsiz olarak bu şekilde gitmek caiz değildir.

2- İddetli olmamak. 

Haccın Sahih Olmasının Şartları
1- Müslüman olmak
2- Akıllı olmak
3- İhrama girmek

Hac ve umrede ihram, namazdaki niyet gibi önemlidir. Hanefi mezhebine göre, ihrama, telbiye ile birlikte niyet etmektir. (Şafii mezhebine göre, ihram niyetttir. Bunun yanında Telbiye sünnettir.) 

Hacca Engel Olan Durumlar:
  1. Anne babadan birinin, yaşlılık sebebiyle, Mekke'de oturmayan evladına nafile hac veya umre yapması için izin vermemesi. Ama farz olan hac için anne babanın engel olma hakkı yoktur. Yine de farz olan haccı yapmak için bile, onlardan izin istemek sünnettir. 
  2. Evlilik; Şâfiîlere göre kocanın hanımına, farz ve nafile hac için izin vermeyebilir, bu konuda ona engel olabilir. Âlimlerin cumhuruna göre ise kocanın karısını farz olan hacdan men etme hakkı yoktur. 
  3. Borç yüzünden veya haksız yere hapse mahkûm olmak. İmkânsız durumda bulunması sebebiyle ihramlıysa bile ihramdan çıkabilir. 
  4. Borçlu olmak.
  5. Hastalık, hasta bir kimsenin ihramdan çıkması caizdir. Şâfii mezhebine göre ise ihram sonrasında hastalanan bir kimse, uzun sürse bile iyileşinceye kadar ihramdan çıkamaz. (Dürrü'l-Muhtar, II, 200)
Kaynak: Büyük İslâm İlmihali
Müellif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri


 
  Bugün 2 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=