hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Peygamberlere İman
   
  Hakka Davet
  Peygamberlere İman
 

PEYGAMBERLERE İMAN

Müslümanlığın itikad esaslarından biri de peygamberlik müessesesine ve peygamberlere iman etmektir. Peygamberlere iman etmek onlar hakkında farz, vacib, müstahil (muhal olan) ve caiz olan şeyleri bilip tasdik etmektir. 

   Allah-u Zülcelâl peygamberleri, kullarına dini ahkâmları bildirmek için elçi olarak göndermiş ve peygamberliğin ispatı için de mucizeler vermiştir. Kendilerine kitap verilenlere "Resul", bunların kitaplarıyla amel ve tebliğ yapanlara da  "Nebi" denir. Bu dünya aleminde, yaşayan her millet için, mutlaka birer peygamber gönderilmiştir. Nitekim Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinden cehennem ile korkutucu bir peygamber geçmiş olmasın." (Fâtır; 24)

   Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem peygamberlerin sonuncusu ve en efdalidir. En büyük mucizesi ise Kur'an-i Kerim'dir. Onun ümmeti diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha hayırlıdır. Ondan sonra hiçkimsenin peygamberlik iddiası kabul olunmaz. Ahir zamanda yeryüzüne inecek olan İsa aleyhisselam da onun getirdiği İslama tabi olacaktır. 

   Adem aleyhisselam ile başlayan peygamberlik, Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi veselleme kadar devam etmiştir. Kur'an-i Kerim'de yirmibeş peygamberin ismi geçer. Kur'an-i Kerim'de peygamberlerin sayısı hakkında bilgi veriilmemekle beraber: "Peygamberlerden kimini sana anlattık, kimini de sana anlatmadık." (Nisâ; 164) ayetine göre, Kur'an-i Kerim'de adı geçmeyen peygamberlerin de bulunduğuna şüphe yoktur. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bir hadis-i şerifte peygamberlerin sayısının yüz yirmi dör bin olduğunu ve bunlardan üç yüz on beşinin resul özelliğine sahip bulunduğunu haber vermiştir. (Ahmed bin Hanbel)

   
Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem Peygamberlerin en sonuncusu ve en efdalidir. En büyük mucizesi ise Kur'an-i Kerim'dir. Onun ümmeti, diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha hayırlıdır. Ondan sonra, hiçkimsenin peygamberlik iddiası kabul olunmaz. Ahir zamanda yeryüzüne inecen olan İsa aleyisselâm da onun getirtiği İslam'a tabi olacaktır.

    Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir." (Azhab; 40)

     Kur'an-i Kerim'de; Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi vesellemin son peygamber olduğunu açıkça söylenmesi ve Peygamberimizden sonra gelecek bir peygamberden söz edilmeyişi, ondan sonra peygamber gelmeyeceğinin açık bir kanıtıdır. 

Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberler, insan olmakla birlikte, diğer insanlardan farklı bir takım sıfatlarla donatılmıştır. Yani Allah-u Zülcelal peygamberlere bazı özel sıfatlar vermiştir. Peygamberlerin sıfatları emanet, sıdk, fetanet, ismet ve tebliğ olmak üzere beş tanedir. 
 
 1. Sıdk: Özünde ve sözünde doğru olmak demektir. Peygamberlerin hepsi doğru sözlü ve dürüst kişilerdir. Kesinlikle yalan söylemezler. Sözlerinin doğruluğu, gerektiğinde mucizeler ile desteklenir. 'Sıdk'ın zıddı olan yalan söylemek, peygamberler hakkında düşünülemez. Çünkü peygamber, Allah-u Zülcelal'in yeryüzünde elçisidir.
 2. Emânet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberlerin hepsi doğru ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hıyanet etmezler. 
 3. Fetânet: Akıllı ve zeki olmak demektir. Peygamberler insanların en akıllıları ve hikmet sahibi olanlarıdır. Fetanetin zıddı olan akılsızlık ve gaflet peygamberler için düşünülemez. 
 4. İsmet: Büyük ve küçük günahlardan korunmuş olmak demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi, peygamberlik döneminde de günah işlememişlerdir. 
 5. Tebliğ: Allah-u Zülcelal'in emir ve yasaklarını eksiksiz olarak insanlara bildirmek demektir. Tebliğin zıddı olan gizleme peygamberler hakkında düşünülemez. 
Kur'an-i Kerim'de isimleri bildirilen peygamberler: 
 1. Âdem aleyhisselâm
 2. İdris aleyhisselâm
 3. Nuh aleyhisselâm
 4. Hûd aleyhisselâm
 5. Salih aleyhisselâm
 6. İbrahim aleyhisselâm
 7. Lût aleyhisselâm
 8. İsmail aleyhisselâm
 9. İshak aleyhisselâm
 10. Yâkup aleyhisselâm
 11. Yusuf aleyhisselâm
 12. Eyyub aleyhisselâm
 13. Şuayb aleyhisselâm
 14. Musa aleyhisselâm
 15. Harun aleyhisselâm
 16. Dâvud aleyhisselâm
 17. Süleyman aleyhisselâm
 18. İlyas aleyhisselâm
 19. Elyasa aleyhisselâm
 20. Zülkifl aleyhisselâm
 21. Yunus aleyhisselâm
 22. Zekeriya aleyhisselâm
 23. Yahya aleyhisselâm
 24. İsa aleyhisselâm
 25. Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi vesellem.
Peygamberlikte ihtilaf olan veya veli oldukları söylenen üç zat da şunlardır: 
 1. Üzeyir aleyhisselâm
 2. Lokmân aleyhisselâm
 3. Zülkarneyn aleyhisselâm.
Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri
 
  Bugün 4 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=