hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - İnanç Sahasındaki Fırkalar
   
  Hakka Davet
  İnanç Sahasındaki Fırkalar
 

İNANÇ SAHASINDAKİ FIRKALAR

İnanç sahasındaki fırkalar; Ehl-Sünnet, Mu'tezile, Şia, Hariciye, Müşebbihe, Mercie ve Cebriye olmak üzere sekiz sınıfa ayrılmışlardır.
 
  1. Ehl-i Sünnet: Yukarıda da beyan edildiği gibi, Ehl-i Sünnet, Kur'ân-i Kerim ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin sünnetine sımsıkı sarılıp doğru yoldan sapmayan kimselerdir. Bu kimselerin inanç yönünden ne ifradı ne de tefridi vardır. 
  2. Mu'tezile: Bu mezhebin mensupları, Allah-u Zülcelâl'i kitabını mahluk saymışlardır. Allah-u Zülcelâl ne görür ne de görülür diyerek, O'nun Basar sıfatını inkar etmişlerdir. Ayrıca sıratı, mizanı, evlayının kerametini de inkar ederler. Bunlar kendi aralarında yirmi guruba ayrılmışlardır.
  3. Şia: Bunlar da kendi aralarında yirmiiki (22) fırkaya ayrılmışlardır. Bu mezhebin bazı mensupları, Hz. Ali radıyallahu anhı peygamber ve hatta bazıları onu -haşa- ilah olarak kabul etmişlerdir. Şia'nın bir kısmı Kur'ân-ı Kerîm'in açık hükümlerine ters düştüğü için müslüman sayılmazlar. Bunlar Kur'ân-ı Kerîm'in bir kısmının Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi veselleme, bir kısmının Hz. Ali radıyallahu anha indiği inancındadırlar. Mesela, beş vakit namaz ile Ramazan orucunu inkar eden bir kısım Rafızilerle, peygamberliğin Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi veselleme değil, Hz. Ali radıyallahu anha geldiğini ve Hz. Aişe radıyallahu anhanın, Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi veselleme ihanet etttiğine inanan, Hindistan ve Pakistan'da bulunan İsmailiye Fırkası gibi. Şia'nın dier bir kısmı ehl-i bid'at olsalar da müslüman sayılırlar. Mesela Yemen'de bulunan Zeydiyye Fırkası mensupları; Hz. Ali'nin imamete daha müstahak olduğuna, bununla beraber, üst varken astın da halife olabileceğine inandıkları için, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman radıyallahu anhumun hilafetini reddetmiyorlar. Şiiler arasında Ehl-i Sünnet'e en yakın olanı bu fırkadır. 
  4. Hâriciye: Bu mezbein mensuplar, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha ve Hz. Aişe radıyallahu anhum ve kendileri dışındaki bütün müslümanları tekfir etmişlerdir. Ayrıca bunlar, küçük ve büyük günah işleyenleri de kâfir sayarlar. Bunlar da kendi aralarında yirmi guruba ayrılmışlardır. 
  5. Neccariye: Bu mezhebin mensupları, Allah-u Zülcelâl'in sıfatlarını inkar edip, "Kur'an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğ zaman da a'razadır." derler. Bunlar da kendi aralarında üç guruba ayrılmıştır. 
  6. Müşebbihe: Bu mezhebin mensupları, Allah-u Zülcelâl'i cisimlikle vasıflandırırlar. Bunlar, "Allah-u Zülcelâl, (haşa) yaratıklara benzer" derler.
  7. Mürcie: Bu mezhebin mensupları, "Allah-u Zülcelal mü'minlerden herhangi birine ateşle azap etmez, masiyet imanla birlikte zarar vermez." derler. Ayrıca, ameller farz değil fazilettir. "Yapanlar için iyidir, yapmayanlara bir şey yoktur." derler. Bunlar da kendi aralarında beş guruba ayrılmışlardır. 
  8. Cebriye: Bu mezhebin mensupları, "Kulun meydana gelen herhangi bir işte iradesi yoktur, o, cansız varlık mesabesindedir, hal böyle olunca, kul emir ve nehye muhatap olmaktan kurtulmuş olur." derler. 
Kaynak: Büyük İslam İlmihâli
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri

 
  Bugün 2 ziyaretçi (29 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=