hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Meleklere İman
   
  Hakka Davet
  Meleklere İman
 

MELEKLERE İMAN

Melekler, Allah-u Zülcelal'in yaratmış olduğu, erkek ve dişilikleri olmayan, masum kullardır. Sayılarını yalnız Allah-u Zülcelâl bilir.

   Melekler ilahi emir ne ise onu yerine getirirler. Nitekim Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Allah kendilerine ne emretti ise O'na isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar." (Tahrim; 6)
   Melekler alem-i gaybden olup gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen el ile tutulamayan varlıkladır. Kur'ân-i Kerim ve ondan önceki semavi kitaplar onlardan kesin olarak haber verdikleri için inkar etmek küfürdür. Kur'ân-i Kerim'de meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerimelerden biri şöyledir: "... Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününne, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelleridir." (Bakara; 177) 

Büyük Melekler
a) Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah-u Zülcelal ile peygamberleri arasında elçilik görevi yapar. Bütün peygamberlere Allah-u Zülcelal'in vahyini bu melek getirmiştir. Kur'an-i Kerim'de, Ruh ve Ruhu'l-Emin gibi isimlerle anılır. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "O (Kur'an'ı) uyarıcılardan olasın diye, senin kalbine Ruhu'l-Emin indirmiştir." (Şuara; 193-194)
b) Mikail: Tabiat olayları ile görevli melektir. Kur'ân-i Kerîm'de Mikail aleyhisselamdan şöyle söz edilmiştir: "Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır." (Bakara; 98)
c) Azrail: Ruhları kabz etmekle görevli melektir. Görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için ölüm meleği olarak biinir. Onun bu görevi Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle bildirilir: "De ki: size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde; 11)
d) İsrafil: Kıyamet günü, kıyamet vaktinin geldiğini işaret eden Sur'a üflemekle görevli melektir. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle bildirilir: "Sur'a üflendiği gün, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere, göklerde ve yerde bulunan tüm canlılar dehşete kapılır." (Neml; 87)

Bu dört büyük melekten başka, çeşitli ibadet, taat ve işlerle görevli bir takım melekler daha vardır. Bunlardan özel görevleri bilinenlerin başlıcaları şunlardır: 

Yazıcı melekler: Bunlara Kiramen Katibin denir. İnsanların sağında ve solunda bulunan iki melektir. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları yazmakla görevlidir. Bunlar, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere tanıklık edeceklerdir. 

Kur'an-i Kerim'de bu melekler hakkında şöyle buyrulur: "Sağında ve solunda oturmuş iki melek yaptıklarınızı yazmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın." (Kaf; 17-18)

Müslüman bir kimse, yazıcı meleklere inanmakla beraber, sanki onları görüyor gibi hareketlerine dikkat etmelidir. Bir günah işlemeye niyet ettiği zaman, solundaki meleğin hemen kayda geçeceğini düşünmeli, bunun Allah-u Zülcelâl'in gazabına sebep olacağını bilmeli ve günahlardan uzak durmalıdır. Bir sevap işlediğinde ise sağdaki meleğin de yazdığını unutmamalı, Allah-u Zülcelâl'in bundan razı olduğunu idrak etmeli ve salih ameller işlemeye gayret etmelidir. 

Münker ve Nekir: Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bu iki melek kabirdeki kişiye; "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?" diye soracaklar, alacakları cevaba göre, ölüye iyi veya kötü davranacaklardır. 

Bütün peygamberler ve semavi kitaplar, meleklerin varlığını haber vermiştir. Tüm bilinen ve bilinmeyen meleklere tafsilen ve icmalen iman etmek farzdır. 

Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri

 
  Bugün 2 ziyaretçi (51 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=