hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Cinler
   
  Hakka Davet
  Cinler
 

CİNLER

Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey1 anlamına gelen ‘cin’, terim olarak, duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girilebilen; ateşten yaratılmış şuur sahibi varlıklara verilen bir addır.

    Cinler, çeşitli ahkâm ve ibadetlerle mükellef olup saf, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Cinlerin mükellef olduğu hususunda ihtilaf yoktur. Mü’min olanları cennetlik, kâfir olanları ise cehennemliktir. Cinlerin varlığı; kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Bu sebeple, onların varlıklarını inkâr eden kimse küfre girer.

    Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet-i kerimede, cinlerin varlığından bahsedilmiştir. Nitekim Allah-u Zülcelâl bazı ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştur: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.” (Zâriyât; 56) “Muhakkak, cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım.” (Secde; 13)

    Cinlerin mutlak gayba dair bilgileri yoktur. Bir ayette: “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda) yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap (utanç) içinde kalmazlardı.” (Sebe; 14) buyrularak, onların gaybı bilmedikleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

    Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar. Erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar büyür ve ölürler. Bazı durumlarda cinlerin insanlara zarar vermesi söz konusu olabilirse de Müslüman bir kimsenin cinlerden korkmaması ve Allah’ın izni olmadan, bir varlığın başka bir varlığa zara veremeyeceğine gönülden inanması gerekir.

    Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah’a sığınmak gerektiği gibi cinlerden gelebilecek zararlar hususunda da aynı tutum gösterilmelidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellemin de cinlerin insanları etkilemelerine karşı Âyetü’l-Kürsi’yi, Felâk ve Nâs sûrelerini okuduğu bilinmektedir.

    Müslümanlar, cinlerden zarar gördüklerini düşündükleri anlarda, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellemden öğrendiğimiz tedbirlerle yetinmeli, cahil ‘cinci hoca’ olarak tanınan bazı insanların tuzağına düşmekten sakınmalı, bunu yapmayı meslek haline getiren kimselerden uzak durmalıdır.

Kaynak: Büyük İslam İlmihali

Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri)


 
  Bugün 2 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=