hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Ölen İçin Ağlamak
   
  Hakka Davet
  Ölen İçin Ağlamak
 
Ölen İçin Ağlamak
Cenaze için sessiz ağlamanın caiz ve mübah olduğunda müçtehid İmamlar ittifak etmişlerdir. Ölüm büyük bir hadisedir. Bu hadise sebebiyle insanların hüzünlenmesi, kederli bir hal içinde olmaları normal görülmüştür. Hatta bu hüzün ve kederi açığa vurup sessizce ağlamasında ve gözyaşı dökülmesinde bir sakınca yoktur. 

Nitekim Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem, oğlu İbrahim'in ve Hz. Fatıma radıyallâhu anhanın kızının ve Ashabtan Sa'd bin Ubâde'nin hastalığında, bizzat gözlerinden yaşlar akıtarak ağlamış, kendisine ağlamayı yasaklamış olduğu hatırlatılınca da bunun yasak olan ağlama şekli olmayıp gözyaşı dökmekle Allah-u Zülcelâl'in azab etmeyeceğini, ancak mübaret diline işaret edip dil ile bağırana azab edeceğini belirtmiştir. Zira, sessizce gözyaşı dökmek ve kalben mahzun olmak, ağlamaktan ziyade bir şefkat ve acımadır ki, Allah-u Zülcelâl, şefkatli ve merhametli olanları sever. 

Hanefi ve Maliki mezhebine göre, yüksek sesle ve bağırarak ağlamak haramdır. 

Şafii ve Hanbeliler, ölüye ağıt yakmaksızın ve bir şeyler sayıp dökmeksizin, yüksek sesle ağlamayı mübah görmüşlerse de cahiliyede olduğu gibi ölünün bir takım iyiliklerini sayıp dökerek bağırıp ağlamak, saç baş yolmak, yüze veya dize vurmak, elbise yırtmak caiz değil, haramdır. Bu şekilde ağlamanın haram olduğunda icma vardır. 

Zira Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bu hareketlerin, cahiliyye adetlerinden olduğunu bildirerek yasaklamış, by yasak fiili yapanların ehl-i sünnetten (Sünnette tabi) olmadıklarını ve tevbe etmeden öldükleri takdirde, Allah-u Zülcelâl'in kendilerine katrandan bir elbise ve alevli ateşten bir gömlek giydireceğini haber vererek, bu fiilin günahının büyüklüğüne dikkat çekmiştir. (Buhari, Müslim, İbn-i Mace)

Ölü için saçını başını yolan kimse, sanki Allah-u Zülcelâl'in hükmünü beğenmemiş gibi olmaktadır. Ölünün arkasından sabretmeyen, bağıran, saçını, başını yolan kimseler, Allah'ın hükmüne rıza göstermedikleri için günah kazanırlar. 

Ölen kişi, "Benim arkamdan ağlayın, feryat edin" diye vasiyet ederse bu, onun kabrinde azab görmesine sebeb olur. Eğer vasiyet etmemişsse onun arkasından ağlayıp feryat etmelerinin ölüye bir zararı dokunmaz. Fakat feryat edenler günaha girerler. 

Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Müellif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri

 

 
  Bugün 10 ziyaretçi (67 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=