hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Tuvalet Adabı
   
  Hakka Davet
  Tuvalet Adabı
 
Hakka Davet sitesinin Tuvalet Adabı sayfası. 

  Tuvalet Adabı
  Peygamber Efendimiz sallâllahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Din, temizlik üzerine bina edilmiştir." (Taberâni, Evsat) Nitekim Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: Orada tertemiz olmayı seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever. " (Tevbe; 108) 
  Bu ayet-i kerime, Kuba halık hakkında nazil olmuştur. Hz. Peygamber sallâllahu aleyhi vesellem Kuba halkına: "Allah, temizlik hususunda sizi övmektedir. Siz ne yaparsınız ki, böyle bir övgüye mazhar oldunuz?" diye sormuş, onlar da:" Biz (tuvalette taharet alırken) su ile temizleniriz.' demişlerdir." (Tirmizî, Ebu Davud, İbn-i Mâce) 
  Buna bakarak, biz de taharetimizi güzel almamız, vücudumuzu kirlerden temizlememiz ve abdestimizi en güzel şekilde almamız lazımdır. Eğer bunları layığı ile yerine getirebilirsek, ayet-i kerimede methedilen insanlara dahil olabiliriz.
   Müşriklerden birizi, Selman-ı Farisi radıyallâhu anhuya gelerek: "Peygamberiniz size her şeyi, hatta tuvalette oturup nasıl temizleneceğinizi de mi öğretiyor?" deyince, Selman-ı Farisi radıyallâhu anhu şöyle cevap vermiştir: "Evet, büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye karşı dönmekten, sağ el ile taharetlenmekten, üçten az taşla, tezek veya kemikle istinca yapmaktan bizi nehyetti." (Ebu Davud, Tirmizî)
 Tuvalete girerken okunacak dua: 
  بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث
"Allahumme innî eûzu bike minel hubsi vek habais."
  Manası: "Allah'ın adıyla, Allah'ım! Pislikten ve pis şeylerden (Kovulmuş birer pislik olan, dişi ve erkek şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (Buhari, Müslim) 
  Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, tuvalet adabı şunlardır: 
 
 1. Tuvalete girmeden önce "Eûzu-Besmele çekmeli, çıktıktan sonra "Ğufrânek" demelidir. 
 2. Allah ve Peygamber ismi veya ayet yazılı bir şey üzerinde bulundurulmamalıdır. (Su geçirmez bir şey ile sarılı olabilir.)
 3. Tuvalete girmeden önce çoraplar çıkarılmalı, pantolon veya elbise, suyun sıçramayacağı kadar katlanmalı.
 4. Tuvalete girerken sol ayak ile girilmeli, sağ ayak ile çıkılmalı.
 5. Kıbleye yönellik oturmamalıdır. Hanefi mezhebine göre, sahrada ve binaların içinde, yüzü ve sırtı kıbleye dönmek tahrimen mekruhtur. Şafii mezhebine göre, tuvaletin her tarafı kapalı olmak şartıyla yüzü ve sırtı kıbleye çevirmek caizdir. 
 6. Taharet yaparken su ile temizlenmelidir.
 7. Tuvalette mukaddes konuları düşünmek mekruhtur. Kişi sadece yaptığı işi düşünmeli, başka bir düşünceye dalmamalıdır. (Tuvalette bir şey düşünmek, ibadetlerdeki huzur haline mani olur, kalpte havatır yapar.) 
 8. Rüzgâra karşı hacet yapılmamalıdır. 
 9. Herhangi bir özür yoksa ayakta bevletmemelidir. 
 10. Karınca ve benzeri böceklerin yuvalarına hacet yapılmamalı.
 11. Kırda bulunan kimse, hacetini yapmak için insanların göremeyeceği tenha bir yer seçmeli ve kendisini gizlemelidir. 
 12. Yol üzerine, mescidlerin etrafına, durgun ve akarsulara, meyveli ağaç altlarına hacet yapılmamalıdır. 
 13. Elbisesini ancak çömelirken açmalıdır. 
 14. Otururken ağırlığını sol ayak üzerine vermelidir. (Bu şekilde boşaltım daha kolay olur.)
 15. Tuvalete başı açık olarak girmemelidir. 
 16. Ön ve arkayı, sol el ile temizlemelidir. 
 17. Tezek gibi pis olan eşyalarla temizlik yapmamalıdır. 
 18. Tuvalette iken konuşmamalı, din ve dünya işlerini düşünmemeli.
 19. Avret yerine ve çıkan pisliğe bakmamalı ve idrarın içine tükürmemelidir. 
 20. Tuvalet taşına dışkı ya da idrar gibi şeyleri bulaştırmamalı; tuvalet taşını ve tuvaletin kirli taraflarını temizlemelidir. 
 21. Aksırma durumunda, kalben Allah-u Zülcelâl'e hamd etmeli.
 22. Oturmasını gereksiz yere uzatmamalıdır. Çünkü bu basur hastalığına sebep olur. 
 
  Tuvaletten çıkarken okunacak dua: 
  "Ğufraneke, elhamdu lillahil-lezî ezhebe'annil'ezâ ve âfânî" (Ey Allah'ım! Affına sığınırım. Bana eziyet veren şeyi gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamd olsun." (Nesai, İbn-i Mace)
  İstibra (İdrar Temizliği)
  Erkeklerin adetlerine göre yürüyerek, öksürerek, yaslanarak veya başka şekillerde idrar sızıntıları kesilip temizlendiğine dair kalben kanaat getirinceye kadar  idrar sızıntılarını gidermeye çalışmaları gerekir ki, buna "istibra" denir. 
   Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, bu gibi durumlarda idrar sızıntılarının kesildiğine kalben kanaat getirilmedikçe abdeste başlamak caiz değildir.
   Kadınların, erkek gibi hareket ederek, yürüyerek, öksürerek ve ayaklarını yere vurarak istibra yapmasına gerek yoktur. Kadının istibrası, hacetini gördükten sonra sol elin parmak uçlarını avret yerinin üzerine koyması ile olur. Bundan sonra, avret mahallini yıkayarak abdest alabilir. (Abdest hususunda kadınlara ait farklı hükümler vardır, onların bilinmesi gerekir.)
  İstinca (Tuvalet Temizliği)
  Yellenmenin dışında, önden ve arkadan çıkan pisliği, kan, meni gibi şeyleri ve bunlarını eserlerini taş, tuvalet kağıdı gibi maddelerle sinilenerek veya su ile yıkayarak temizlemeye "İstinca" denir. 
  Pisliğe değdirmeden önce sol eline su döker, evvela ön tarafı sonra da arka tarafı yıkar. Erkekler erkeklik uzvunu, sol elin baş ve şahadet parmakları ile sıvazlayarak temizler ve idrarın boşalmasını sağlarlar. Bu hareket, dipten uca doğru üç defa tekrarlanır. Tenasül uzvuna bakmamalıdır. 
  Arka tarafın yıkanmasından evvel, silinerek pisliğin giderilmesi uygun olur. Sonra suyu artarda döker, sol eliyle iyice temizlenene kadar temizlenir. Arkanın temizlenmesinde, sol elin orta parmağı ve yardımcı olarak yüzük ve küçük parmaklar kullanılır. Parmağını uzuvlara sokmadan, her seferinde ileri veya geriye doğru sürterek temizlik yapılır. Oruçlu bir kimsenin ıslak parmağını uzvuna sokması ise orucu bozar. (el-Kavaninu'l-Fıkhiyye; 36)
  Tuvalet temizliğinde sağ eli kullanmak tahrimen, yani harama yakın mekruhtur. Taşla temizlemeye, "isticmar" denir. Hanefi mezhebine göre, taşla temizlik yapanlar için üç taşla yapmak müstehaptır. Temizlik hâsıl olursa ondan azı da yeterlidir. 
  Şafii mezhebine göre, vacib olan şekil üç adedin tamamlanmasıdır. Bu üç taş ya da taşların uçları ile de olsa üç defa silmekle olur. Üç taşla temizlenmezse dört veya daha fazlası ile temizlemek vacib olur. (Zamanımızda bu iş için üretilen kağıtlarla silinmek mümkündür. 
  Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, üzerinde hadis, fıkıh, akâid gibi ilimlerin yazılı olduğu kağıt ile bunlara alet olan yazı yazmaya elverişli beyaz kağıtla istinca caiz değildir.  Fakat yazı yazmaya elverişli olmayan ve pisliği giderecek şekilde kaygan olmayan kağıtlarla istinca yapılabilir. Buna göre, tuvalet kağıdı böyle ilimleri yazmaya elverişli olmadığı ve pisliği temizleyecek cinste olduğu için kullanılmasında bir beis yoktur. (İbn-i Abidin; 1/368)
 Zaruret olmadıkça sadece silinmekle yetinmek doğru değildir. İmkân olduğu sürece su ile iyice temizlenmek ve kurulanmak esastır. 
  İstincanın temiz, pisliği giderici ve hürmet duyulmayacak bir şeyle olabileceğine dair ittifak vardır. İnsan ve hayvanların yiyeceği veya ihtiyaç duyacağı şeylerle, ayrıca hürmet gösterilmesi gereken şeylerle de silinmek caiz değildir. Temizliğe elverişli olmayan şeylerle de temizlenmek caiz değildir. Buna göre; tezek, kemik, kömür, cam, parlak kamış, tuğlai kiremit, gevşek çamur, pamuk, altın, gümüş veya cevher gibi şeylerle istinca yapmak, Şafii mezhebine göre caiz değildir. Hanefi mezhebine göre, bunlarla istinca yapmak tahrimen mekruhtur. (Durrü'l-Muhtar, 1/311; Muğni'l-Muhtac, 1/43)
  Abdullah İbn Abbas radıyallâhu anhu şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber sallâllahu aleyhi vesellem, iki kabrin yanından geçerken şöyle buyurdu: "Bunlar azap içindedirler. Fakat (onların) azapları büyük günahlardan dolayı değildir. Birisi, bevlettikten sonra tam olarak istibra yapmayıp temizlenmemesinden, diğeri ise nemimeden (laf taşıma) dolayıdır." (Buhari, Müslim
  İnsan istibra ve istinca yaparken, kalbi huzurlu olmalı, gaflet içerisinde bulunmamalıdır. Kendi kendine: "Allah-u Zülcelâl'in huzuruna çıkıyorum. O'na münacaatta bulunacağım. Onun için çok iyi temizlenmeliyim." diye mülahaza etmelidir. Çünkü huzurlu bir şekilde yapılan taharet, abdestin huzurlu alınmasına sebep olur. Huzur içinde abdest de namazın huzurlu olarak kılınmasına vesile olur. 
  Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi veselleme bir kadın gelerek: "Ya Resûlellah! Taharetimi ne zamana kadar yapayım?" diye sordu. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem de cevaben şöyle buyurdu: "Yemek tabaklarınızı yıkamaya başladığınız zaman, nasıl yağlı olmasından dolayı eliniz kayar, ancak tam olarak temizlediğinizde elinizi sürünce bir gıcırtı çıkarır ve eliniz kaymaz ise taharetinizi de böyle alın." (Nesai)
  Sonuç olarak, taharet ibadetlerimiz için çok önemli bir konu olduğundan dolayı, temizlilğimiz tam olarak yapmaya elimizden geldiği kadarıyla özen göstermeliyiz. Çünkü tam olarak temizlenmediğimiz zaman, kalan pislikler, ıslanmadan dolayı elbisemize de bulaşacağı için, bu pis elbise ile kılacağımız namaz da sahih olmayacaktır. 
Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri 


 
  Bugün 2 ziyaretçi (56 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=