hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Necaset ve Giderilmesinin Hükmü
   
  Hakka Davet
  Necaset ve Giderilmesinin Hükmü
 
Hakka Davet sitesinin Necaset ve Giderilmesinin Hükmü sayfası.

Necaset ve Giderilmesinin Hükmü
Hanefi meshebine göre,
necasetler; necaset-i galiza ve necaset-i hafife olmak üzere iki kısma ayrılır:
 1. Necaset-i Galiza (Ağır Pislik): Necaset-i galisa; pis oduğu konusunda, şer'i bir delil bulunduğu halde, temiz olduğu konusunda herhangi bir delil bulunmayan şeydir. Akan kan, dışkı, yırtıcı hayvanların dışkısı ve salyası gibi. 
 
Temizlenebilir cinsten olmak şartı ile bu tür necasetin katı olmas halinde, ağırlığı bir miskalden (2.17 gr.) fazla; sıvı olması halinde ise bir el ayası genişliğinden fazla olursa, bu durumda namaz kılmak caiz değildir. Belirtilen miktarlardaki necaset ise namaza engel olmaz.

Zira, bu miktarlar dinen az bir necaset kabul edildiği için, namaz kılan kimsenin elbisesinde veya namaz için durduğu yerde bulunursa, kılınan namaz sahih olur. Fakat elbisede veya namaz için durulan yerde, bu miktarlardan fazla necaset bulunması halinde, kılınan namaz caiz olmaz. Bağışlanmış olmasına rağmet az necasetle kılınan namaz, meşhur görüşe göre tahrimen mekruhtur. 

      2. Necaset-i Hafife (Hafif Pislik):  Hanefi mezhebine göre, necaset-i hafife; pis olduğu konusunda şer'i bir delil olduğu halde, başka bir delil ile de pis olmadığını belirten şeydir. Eti yenenlerin idrarı ve eti yenmeyen kuşların pisliği gibi...

Söz konusu hafif necasetin, vücut veya elbisenin dörtte birinden daha az bir yere bulaşmış olması halinde, namaza bir zarar gelmez. Bu miktarlardan daha fazla bir hafif necasetin, vücuda veya elbiseye bulaşmış olması halinde, bu durumda kılınan namaz caiz olmaz. 


Ebu Yusuf'a göe, bu tür necaset, enine boyuna bir karış miktarı (yaklaşık 40 cm. kare), bir elbisede veya vücutta bulunursa, bununla kılınan namaz sahihtir. Necaset alanı daha fazla olursa, sahih değildir. (Fethu'l-Kadir, 1/145; Durrü'l-Muhtar, 1/303)
Şafii mezhebine göre, necasetin azı da çok hükmündedir. Bedene veya elbiseye az bir necaset isabet etse bile orayı yıkamak icap eder. Şafii mezhebine göre necasetler üç kısna ayrılır: 
 1. Necaset-i Mugalleze (Büyük Pislik): Bu, köpek ve domuzun necasetidir. Bunların büyük necaset olmalarının delili onların, diğer necasetler gibi bir defa yıkanmakla temizlenmemeleridir. Bu necaset ile kirlenen şey, temiz toprakla bulandırılmış suyla bir sefer, temiz su ile de altı sefer yıkamakla temiz olur. 
 2. Necaset-i Muhaffefe (Hafif Pislik): İki yaşını doldurmamış, sadece süt ile beslenen çocuğun idrarıdır. Kız çocuğunun idrarı, erkek çocuğunki ise idrar üzerine, suyun idrar üzerine galebe edecek şekilde serpilmesiyle temizlenmiş olur. Fakat iki yaşını aşmış veya sütten başka bir şey yiyen erkek çocuğu ile kız çocuğunun idrarı, hafif necaset cinsinden değildir. 
 3. Necaset-i Mutavassıta (Orta Pislik): Bu, büyük ve hafif necaset dışında kalan necasettir. Bu da iki kısımdır: 
 • Necaset-i Ayniyye: Gözle görülebilen, elle tutulabilen veya rengi veya kokusu bulunan necasettir. Temizlenmesi için maddesini izale etmek gerektiği gibi rengi, kokusu ve tadını da izale etmek gerekir. Bunları izale etmek için yıkamakla berber sıkmak gerekir. Sıktıktan sonra, kokusu veya rengi kalırsa da temizlenmiş sayılır.  Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da kirlenmiş olan elbise veya kap, yıkanmak istenildiğinde, önce necaseti izale etmek, sonra üzerine su döküp temizlemek gerekir. 
 • Necaset-i Hükmiye: Bu necaset; maddesi, kokusu, tadı ve rengi olmayan necasettir. Bu da bir sefer yıkanmak ile temizlenir. (Muğni'l-Muhtac, 1/84; el-Mühezzeb, 1/4) 
Affedilen Necasetler 

İslam dini temizlik dinidir. Bu nedenle nerede olursa olsun necasetin giderilmesini ister. Elbisede, mekânda ve bedende olan necasetleri, namazın sahih olması için temizlemeyi şart koşmuştur. Aynı zamanda, İslam dini kolaylığı da gözettiği için bu sıkıntıyı ortadan kaldırır. Bundan ötürü yok edilmesi ve sakınılması zor olan bazı necasetleri, zorluk olmasın diye affetmiştir. 

Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, affedilen bazı necasetler şunlardır: 
 1. Necaseti galize ve hafifenin az olan miktarı bağışlanır. Katı necaseti galizede, az olarak tabir edilen miktar, diremden (2,17 gr.) az olanıdır. Sıvı necaseti galizede ise az olan miktar, avuç içinden az olmalıdır. Bağışlanmasına rağmen, az miktardaki necasetle kılınan namaz, tahrimen mekruhtur. 
Elbisedeki hafif necasetin az miktarı, elbisenin dörtte birinden az olanıdır. Vücutta ise necasetin bulaştığı -kol ve ayak gibi- organların dörtte birinden az olandır. Zaruretten dolayı yiyecek ve elbiselerde, kedi veya  farenin az miktardaki idrar ve tersleri bağışlanmıştır. 
      2. Normal bir gözle görünmeyecek kadar az olan necaset. Mesela bir sinek, yaş bir pisliğin üzerüne konup ayağına gözle görünmeyecek kadar az bir pislik bulaşır, sonra bir insanın vücuduna veya elbisesine veyahut başka bir şeyin üzerine konarsa, üzerine konduğu şeyi yıkamak lazım gelmez. 

       3. Genel bir meşakatten dolayı, ölünün yıkandığı sudan, yıkama esnasında sıçrayan ve sakınılması mümkün olmayan miktarda bağışlanmıştır. Sakınmak zor olduğundan dolayı, boğazlanan hayvanın damarlarında kalan kan, ciğer, dalak ve kalpteki kan da bağışlanmıştır. 

        4. Müteneccis olan yolun çamuru. Bunun affı beş şarta bağlıdır:
 • Necaset maddesinin görülmemesi.
 • Oradan geçen kimsenin dikkat edip necasetten sakınması.
 • Yürürken veya binek üzerinde iken kendisine isabet etmesi. Şayet düşer veya binek üzerinden kendisine isabet ederse af yoktur. 
 • Necasetin elbiseye veya vücuda isabet etmes. Başka bir şeye isabet ederse af yoktur. 
 • Mevsimin kış olması. Şayet mevsim yaz veya sonbahar ise sokak ve çamuru necis olursa affa tabi değildir.
     5- Ölmüş olsa da sebze ve meyve kurdu.
     6- Çok da olsa sinek pisliği.
     7- Müteneccis olmuş olan çocuğun ağzı. Çünkü onu necasetlerden korumak zordur. 
    8- Uykuda olan kimsenin midesinden çıkması muhakkak olan salya. Mideden çıktığında alamet sarı olması ve fena koku vermesidir. Bu salya, her ne kadar necis ise de onunla müptela olan kimse için af vardır. 
     9- Zaruretten dolayı; necasetin buharı, tozu ve külü bağışlanmıştır. 
    10- Tezekle yakılan tandırda pişilen ekmek necis değildir.
    11- İşkembedeki temizlenmesi zor olan kalıntılar affedilmiştir. 
    12- Korunma zorluğundan dolayı, güvercin gibi havada pisleyen eti yenir kuşların tersleri bağışlanmıştır. 
(Fethu'l-Kadir, 1/140; Durrü'l-Muhtac, 1/303; el-Mecmû, 1/266-292; Muğni'l-Muhtac, 1/81-191)

Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Muellif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri


 

 
  Bugün 25 ziyaretçi (61 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=