hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Abdestin Manevi Adabı ve Fazileti
   
  Hakka Davet
  Abdestin Manevi Adabı ve Fazileti
 

Abdestin Manevi Adabı ve Fazileti

   Bilinen dini ahkâmların dışında, maneviyat ehlinin abdest alırken dikkat ettikleri bir takım edepler, incelikler vardır. Fazilet ehlinin abdestte önem verdikleri edepler şunlardır:  
    Abdest azalarını kalp huzuru ile yıkamak: Salihlerden birisi şöyle demiştir: "Kalp, abdest alırken uyanık, huzur içinde olursa, namaz da huzur içinde olur. Abdestte bir hata olunca, namazda vesvese gelir.
    Devamlı abdestli bulunmak: Abdest, mü'minin manevi silahıdır. Azalar, dini bir alamet olan abdestin himayesinde olduğu zaman, şeytanın onlara etki edip günah işletmesi daha güç olur. 
  Enes bin Malik radıyallâhu anhudan şöyle rivayet edilmiştir: "Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bir defasında bana: 'Yavrum! Devamlı abdestli bulunmaya gücün yeterse yap. Çünkü abdestli iken ölen kimseye şehitlik sevabı verilir." buyurdu. (Heysemi)
   Bu sebepten dolayı, akıllı kimseye düşen görev, daima ölüme hazır olmasıdır. Devamlı abdestli bulunmak, ölüme hazır olmak sayılır. El-Husri bu konuda şöyle demiştir: "Gece uyandığım zaman, uykuya abdestsiz dönmemek için kalkar abdest tazeler, uykuya öyle dalarım.
   Ebu Hureyre raduyallâhu anhudan rivayet edilen hadis-i şerifte, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem Hz. Bilal radıyallâhu anhuya hitaben şöyle buyurmuştur:  "Ya Bilal! İslam'da en çok sevap umarak yaptığın amelin nedir? Ben cebbette senin ayak seslerini önümde duydum." Hz. Bilal radıyallâhu anhu da  şöyle cevap vermiştir: "Ya Resûlullah! Abdestim bozulduğunda, vakit geçirmeden hemen abdest alırım. Her abdest aldığımda da Allah'ın üzreimde iki rekât namaz hakkı olduğunu düşünürüm ve kılarım." (Buhari, Müslim)
   Vesveseden sakınıp suyu israf etmeden, fıkhi ölçülerde kullanmak: Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Abdestte musallat olan Velhan isimli bir şeytan vardır. Onun kullandığı suda, size vereceği vesveseden sakının." (İbn Mace)
    Kalp temizliğine önem vermek: Maneviyat ehlinin en fazla üzerinde durdukları; maneviyatlarını çirkin sıfatlardan ve sevimsiz ahlaklardan temizlemektir. İlmin müsahade ettiği zahiri temizliklerde titizliklerinin yanında, bu temizliklerle maneviyatlarını temizlemeye özen gösterirler.
    Ashâb-ı Kirâm'ın zahiri temizlik husundaki her işleri, o günün şartlarına uygun olarak kolaylık üzerine idi. Bunun yanında, manevi temizliğe çok önem verirlerdi. Bu zahiri temizliği vesile kılarak, maneviyatlarını temizlemek için büyük gayret gösterirlerdi. Taharet konusunda Ebu Amr Zeccaci'nin şu hikayesi bizim için birçok dersler içermektedir: "Hazert, otuz yıl Mekke-i Mükerreme'de kaldığı halde, harem dahilinde büyük abdest bozmaz, Hill bölgesine çıkardı. Halbuki bu aradaki mesafe altı kilometre idi." Bu edebler, insanlar için büyük manalar içeren rehberlerdir. İnsan, onların bu hallerine bakarak, kendi durumuna göre, sürekli daha takva olanı yapmaya gayret etmelidir. 
   Aşırı Temizlik Hastalığı: Bazı kimselerde temizlik hususunda aşırı bir titizlik vardır. Bu temizlik genellikle nefisten kaynaklanmaktadır. Bu kimselerin elbisesine bir pislik bulaşsa, hemen canı sıkılır. Fakat kalbindeki kin, ucub, kibir, riya ve nifak gibi kirlere hiç aldırış etmez. Bir kimse fıkhın müsahadesine rağmen yalınayak basan kimseyi hoş karşılamazken kendi dinini harab edecek kin ve gaflet dolu konuşmalarına hiç aldırış etmez. Bütün bunlar onun ilminin azlığından, âlimlerin ve sadıkların sohbetlerinden mahrum oluşundandır. 
   Netice olarak bu yazmış olduğumuz teşvik mahiyetindeki hadis-i şerifleri duyup öğrendikten sonra, abdestini manen huzurlu olarak almayan kimse; Allah-u Zülcelâl'in rızasını, ecir ve sevaplarını önemsememiş demektir. Onun için elimizden geldiği kadarı ile abdestimizi huzurlu olarak almaya gayret etmemiz lazımdır. 
    İnsan abdest alırken, sanki Allah-u Zülcelâl'in huzurunda bulunduğunu, O'na ibadet etmek için abdest aldığını, azalarını huzurlu bir şekilde yıkadığını ve o suyun bereketi ile Allah-u Zülcelâl'in o azaları ile işlemiş olduğu günahları affettiğini mülahaza etmelidir. 
 
 Kaynak: Büyük İslam İlmihâli
 Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri


 
  Bugün 2 ziyaretçi (48 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=