hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Abdest Nasıl Alınır?
   
  Hakka Davet
  Abdest Nasıl Alınır?
 
Hakka Davet sitesinin Abdest Nasıl Alınır sayfası. 

   Hanefi ve Şafii mezheblerine göre, adabına uygun abdest, şöyle alınır: Eûzu-Besmele çekilir ve abdest almaya niyet edilir. (Şafii mezhebine göre, yüzün yıkandığı anda niyet getirilir.) 
   Önce elleri bileklere kadar yıkanır. Bu arada parmak araları da hilallenir. Ağza sağ elle bir avuç su alınır, iyice çalkalayarak boşaltılır. Bu, üç defa tekrarlanır. Daha sonra, sağ elle buruna bir avuç su verilir, sol elle sümkürerek temizlenir. Bu da üç defa tekrarlanır. (Şafii olanlar, ağza ve buruna beraber su verirler.)
   Bundan sonra, iki avuç birleştirilerek su doldurulur ve yüzün her tarafı yıkanır. Önce sol ile sağ kolu, sonra da sağ el ile sol kol, dirseklerle beraber yıkanır. Eller ıslatılır, başın en az dörtte biri meshedilir. (Şafiiler üç defa meshederler.) Başın tamamını iki elle meshetmek sünnettir. 
   Sonra, kulakların hem içleri hem de dışları meshedilir. Bundan sonra, eller tekrar ıslatılarak, elin üstü ile boyun bölgesi meshedilir. (Şafiiler boyunlarını meshetmezler.)
    Daha sonra, önce sağ ayak, sonra da sol ayak topıklarla beraber, sol elle yıkanır. Ayrıca sol elin serçe parmağıyla, sağ ayağın küçük parmağı arasından başlayıp sırayla devam ederek, sol ayağın küçük parmağı arasında bitirmek suretiyle, ayak parmakları da hilâllenir.
    Böylelikle adabına uygun olarak abdest alınmış olur. Abdestten sonra şu duayı okumak, abdestin edeplerindendir: "Bismillahi'r Rahmâni'r Rahim. Eşhedu enlâilâhe illellâhu vehdehû lâ şerikeleh. Ve eşhedu enne muhammeden abduhû ve rasûluh. Subhâneke Allâhumme vebihamdike eşhedu enla ilâhe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Ve sallallâhu veselleme 'alâ Muhammedin ve! alâ âli Muhammed.  
     Manası: "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına,Onun bir (tek) olduğuna, ortağı bulunmadığına ve Muhammed sallallâhu aleyhi vesellemin Onun kulu ve ve resulü olduğuna şehadet ederim. Ey Allah'ım! Beni çok tevbe edenlerden ve (günahlarından) temizlenenlerden eyle! Ve beni salih kullarından eyle! Seni (her türlü noksanlıktan) tenzih ederim ve sana hamdederim. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Affına sığınır ve sana tevbe ederim. Ve Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selam eyle."
    Ayrıca, abdestten sonra Kadir suresini okumak faziletlidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "İnsan abdestini bitirince Kadir suresini bir defa okusa, sadıklardan olur. İki defa okursa, şehitler divanına yazılır. Üç defa okursa peygamberlerle haşrolunur." (Deylemi)

Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri
 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=