hakka davet, davet hakkka, hakka davet sitesi, hakka sitesi davet, davet sitesi hakka, namaz, namaz ile ilgili bilgiler, taharet, tasavvuf, tasavvuf nedir, abdest, abdest nedir, abdestin farzları, abdestin sünnetleri, itikat, temel itikat bilgileri, allahın sıfatları Hakka Davet - Teyemmümün Farzları
   
  Hakka Davet
  Teyemmümün Farzları
 
Hanefi mezhebine göre, teyemmümün farzı ikidir: 

 1. İki eli temiz toprağa vurup yüzü meshetmek. 
 2. İki eli tekrar toprağa vurup dirseklere kadar kolları meshetmek.
 
Hanefi mezhebine göre, bu farzlardan hariç, teyemmümün sahih olabilmesi için bazı şartlar da vardır:  
 1. Niyet: Niyetin mahiyeti, yapılması istenen şeye kalbi bağlamaktır. Vakti; kendisiyle teyemmüm edilecek şeylerin üzerine ellerin vurulduğu zamandır. Teyemmümün niyetinin sahih olması için üç şeyden birine niyet etmek şarttır: a) Hadesten (abdestsizlikten) taharete niyet etmek. b) Namazı mubah kılmaya niyet etmek. c) Şükür secdesi, tilavet secdesi, cenaze namazı, Kur'an'ı elle tutmak veya Kâbe'yi tavaf etmeye niyet etmek. Bu üç şeyden birisine niyet edilmeksizin alınan bir teyemmüm ile namaz kılınmaz. Sadece teyemmümü niyet etmek yeterli değildir.
 Bu duruma göre, su bulamayan abdestsiz bir kimse, Kur'an'ı eline almak veya bir mescide girmek niyetiyle teyemmüm etse bu teyemmüm ile namaz kılması sahih olmaz. Çünkü bu gibi işler, özel olarak kastedilen işlerden değildir. Ancak cünüp olan bir kimse, Kur'an okumayı kastederek teyemmüm ederse namaz kılabilir. Çünkü küçük hades sahibinin Kur'an okuması caizdir. Cünüp kimsenin ise caiz değildir.
 1.  Teyemmümü mubah kılaak bir sebebin bulunması.
 2. Mesh ederken teyemmüm azalarının tamamen meshetmek.
 3. Teyemmüm meshini, elin tamamı ya da parmakların çoğu ile yapmak. Buna göre iki parmakla yapılan mesh sahih değildir. 
 4. Teyemmüm yaparken hayız, nifaz, abdestsizlik gibi, teyemmüme aykırı hallerin kesilmiş olması. 
 5. Mum, iç yağı ve yağlı boya gibi teyemmümün meshine engel olan şeylerin vücuttan temizlenmesi. (Durrü'l-Muhtar, 1/213-226; Meraki'l-Felah, 19)
Hanefi mezhebine göre, namaz vakti girmeden önce teyemmüm etmek sahihtir. Bir kimse aldığı teyemmümle istediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.

Şafii mezhebine göre, teyemmümün farzları şunlardır: 
1- Niyet:
Niyetin toprağı taşıma ve yüzün bir kısmını meshetmeyle birlikte olması gerekir. Bu da iki kısımdır: 
a) Farz namaz, tavaf ve cuma hutbesi gibi farz olan herhangi bir şeyin mubah kılınması için niyet getirmektir. Bir farzı mubah kılmak için niyet getiren kimse, o teyemmümle farzı eda edebildiği gibi nafile namazını da eda edebilir. 
b) Nafile namaz gibi herhangi bir nafile ibadeti mubah kılmak için niyet getirmek: Bir kimse, mutlak niyetini veya nafile niyetini alırsa, sadece nafile namazını kılabilir. Teyemmüm niyeti: "Farz namazı mubah kılmaya niyet ettim." şeklinde olmalıdır. "Hadesi kaldırdım" şeklinde bir niyet kâfi değildir. 
2- Meshedilecek organa toprağı taşımak:  Buna göre, bir kimse rüzgara karşı durur, yüz ve ellerine gelen toprağı bulaştırırsa kâfi gelmez. Fakat avuçlarıyla rüzgârın savurduğu toprağı alır, yüzüne nakledip meshederse kâfidir. 
3- Önce yüzü, sonra elleri direseklerle birlikte meshetmek. 
4- Tertibe riayet etmek. (Muğni'l-Muhtac, 1/97-99)
Şafii mezhebine göre, teyemmümün şartlarında da geçeceği üzere, vakit girmeden evvel teyemmüm etmek sahih değildir. Bu sahih olmadığı gibi, vaktin girdiğini bilmeden teyemmüm etmek de sahih değildir. Su bulunmadığından dolayı teyemmüm edildiği için bu teyemmümle ancak bir farz namaz kılınabilir. Fakat vakit içerisinde istediği kadar nafile kılabilir. 

Şafii mezhebine göre, teyemmümün şartları şunlardır: 
 1. Hastalık veya suyun bulunmayışı gibi bir mazeretin bulunmasıdır. 
 2. Vaktin girdiğinin bilinmesi.
 3. Vaktin girmesinde sunra suyu aramak.
 4. Tozu bulunan temiz bir toprak ile olması. 
 5. Suyu bulup da hastalık gibi mazeretten dolayı teyemmüm eden kimsenin, teyemmümden evvel mevcut olan necaseti gidermesi. 
Kaynak: Büyük İslam İlmihali
Muelif: Seyda Muhammed Konyevi (k.s) Hazretleri                                  
 
  Bugün 2 ziyaretçi (73 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=